Ana Bilbija

Svetniška skupina:
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik
  • Komisija za vloge in pritožbe
  • Odbor za davčno politiko, proračun in finance

kontaktni obrazec

poslane pobude in vprašanja

Trenutno ni pobud in vprašanj.

Pregled vseh