Ana Bilbija

Ana Bilbija
Svetniška skupina:
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik
  • Komisija za vloge in pritožbe
  • Odbor za davčno politiko, proračun in finance