Jiří Volt

Svetniška skupina:
Jiří Volt
Delovna telesa:
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  • Odbor za družbene dejavnosti