Mag. Miroslav Berger

Svetniška skupina:
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Delovna telesa:
  • Odbor za okolje in prostor
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  • Odbor za davčno politiko, proračun in finance