Peter Kostrevc

Peter Kostrevc
Svetniška skupina:
SDS - Slovenska demokratska stranka
Delovna telesa:
  • Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti
  • Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet

kontaktni obrazec

poslane pobude in vprašanja

Trenutno ni pobud in vprašanj.

Pregled vseh