Vesna Vesel

Svetniška skupina:
Lista Ivana Kralja
Delovna telesa:
  • Komisija za priznanja in nagrade
  • Odbor za davčno politiko, proračun in finance
Rojen(a):
24.01.1968
Izobrazba:
Magistrica ekonomski in upravnih ved - Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
Potek izobraževanja:
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
Poklic:
direktorica komerciale
Delovne izkušnje:
2000 – direktorica komerciale v Arex d.o.o.
1990 – 2000 referent nabave in prodaje WLB d.o.o