Marko Dvornik

Svetniška skupina:
Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik
  • Odbor za mladino
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Število mandatov v OS:
3
Sveti javnih zavodov:
OŠ Dragoting Kette
Povezava na osebno spletno stran:
http://www.markodvornik.si
Povezava na osebni Facebook:
https://www.facebook.com/dvornikmarko
Twitter:
https://twitter.com/markodvornik/
Izobrazba:
Univerzitetno diplomirani inženir gradbeništva
Potek izobraževanja:
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani – univerzitetna stopnja, smer gradbeništvo
Poklic:
Samostojni podjetnik
Delovne izkušnje:
2009 – Informacijska tehnologija Marko Dvornik s.p.

kontaktni obrazec

poslane pobude in vprašanja

Trenutno ni pobud in vprašanj.

Pregled vseh