Mag. Adolf Zupan

Mag. Adolf Zupan
Svetniška skupina:
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Delovna telesa:
  • Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti
  • Odbor za gospodarstvo
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  • Odbor za družbene dejavnosti