Mag. Adolf Zupan

Svetniška skupina:
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Delovna telesa:
  • Odbor za gospodarstvo
  • Odbor za lokalno samoupravo
Rojen(a):
21. 10. 1953
Število mandatov v OS:
3
Izobrazba:
Univerzitetni diplomirani pravnik, magister - Pravna fakulteta v Ljubljana in Fakulteta za družbene vede
Poklic:
upokojenec
Delovne izkušnje:
april 2007 dalje do upokojitve v oktobru 2011
direktor in lastnik AZ Zavarovalno
posredniške družbe d.o.o. Novo mesto
2002 – 2007: Predsednik Uprave Zavarovalnice Tilia
d.d. Novo mesto
2000 - 2002: Svetovalec Uprave Telekom Slovenije
d.d. Ljubljana
1998 - 2000: Član Uprave Telekom Slovenije d.d.
Ljubljana
1995 - 1998: Generalni direktor Telekoma Slovenije
1994 - 1995: Generalni direktor PTT podjetja
Slovenije
1993 - 1994: Pomočnik generalnega direktorja PTT
podjetja Slovenije

1990 - 1993: Direktor Javnega podjetja Komunala
Novo mesto
1982 - 1990: Član in zadnja tri leta predsednik IS
Občine Novo mesto

1978 - 1982: Pomočnik generalnega direktorja
Cestnega podjetja Novo mesto
1975 – 1978: Pomočnik komandirja Postaje
prometne milice Novo mesto in Postaje
milice Novo mesto
1973 – 1975: Miličnik na Postaji milice Novo mesto

Poleg tega sem bil sedem let neprofesionalni Podžupan Mestne občine Novo mesto, vodil kot » prisilni upravitelj « sanacijo Gasilsko reševalnega centra Novo mesto in bil pet let državni svetnik v Državnem svetu RS ter bil član več NS ( Komunale Novo mesto, Zavarovalnice triglav d.d., Telekoma d.d. Ljubljana, Save d.o.o. Ljubljana, VGP Drava d.d. Ptuj, Mobitela d.d. Ljubljana, član UO GZ za Dolenjsko…)