Slavko Matko

Svetniška skupina:
ZZD - Zveza za Dolenjsko
Delovna telesa:
  • Odbor za okolje in prostor
  • Komisija za priznanja in nagrade
  • Odbor za lokalno samoupravo
Rojen(a):
14. 06. 1959
Število mandatov v OS:
1
Izobrazba:
KV avtomehanik, samostojni podjetnik
Poklic:
avtomehanik
Delovne izkušnje:
Komercialist – Tabakum , Arex
2002 - samostojni podjetnik