Janez Povh

Svetniška skupina:
Lista Gregorja Macedonija
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik
  • Komisija za vloge in pritožbe
  • Odbor za mladino
  • Komisija za priznanja in nagrade
Rojen(a):
06.09.1973
Število mandatov v OS:
3
Sveti javnih zavodov:
Svet OŠ Bršljin (predstavnik staršev)
Povezava na osebni Facebook:
https://www.facebook.com/janez.povh
Izobrazba:
doktor znanosti s področja matematike, izredni profesor
Potek izobraževanja:
2006: doktor znanosti s področja matematike, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

2002: magister znanosti s področja matematike, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

1998: diplomiran univerzitetni matematik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Poklic:
Raziskovalec in visokošolski učitelj
Delovne izkušnje:
1. 9. 2016 – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, delovno mesto: raziskovalec
2010 – 2016: Fakulteta za informacijske študije v Novem mesu, delovno mesto: visokošolski učitelj. V
času od 1. 10. 2008 do 1. 10. 2014 funkcija dekana.
2008 – 2010: Inštitut za matematiko in fiziko v Ljubljani, delovno mesto: raziskovalec
1. 7. 2005 – 1. 10. 2005;
1. 2. 2007–1. 5. 2007: Univerza v Celovcu, Inštitut za matematiko, delovno mesto:
raziskovalec
2006 – 2008: Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, delovno mesto: asistent
1999 – 2006: Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, delovno mesto: asistent
1998 – 1999: Iskra SYSEN d.d., Ensico d. o. o, delovno mesto: razvojni inženir

kontaktni obrazec