Stanislav Galič

Svetniška skupina:
Lista Ivana Kralja
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  • Odbor za lokalno samoupravo
Rojen(a):
23. 11. 1962
Število mandatov v OS:
3
Sveti javnih zavodov:
Svet Zavoda Novo mesto, Nadzorni svet Ceroda
Izobrazba:
magister poslovnih ved, Gea College
Poklic:
Pomočnik direktorja
Delovne izkušnje:
2015 - Komunala Novo mesto - pom. Direktorja;
2012 - 2015 - Občina Šentjernej - direktor OU;
2001 - 2012 - Standom nepremičnine - direktor;
1996 - 2001 - samostojni podjetnik;
1988 - 1996 - GIP Pionir Novo mesto - komercial.;
1986 - 1988 - VGP Novo mesto - obračun gradbiš.

kontaktni obrazec