Alojz Kobe

Alojz Kobe
Svetniška skupina:
Konkretno
Delovna telesa:
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja