vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-19 Poročilo o aktivnostih Mestne občine Novo mesto ter Zavoda Novo mesto v zvezi s sanacijo dogodka v Češči vasi


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Andrej Kastrevec

Pobuda

Pobuda, da župan za vsako nadaljnjo sejo občinskega sveta pripravi poročilo o aktivnostih vseh organov Mestne občine Novo mesto ter Zavoda Novo mesto v zvezi s sanacijo dogodka v Češči vasi. Občinski svet o vsakokratnem poročilu razpravlja in se z njim seznanja ter po potrebi sprejema sklepe in priporočila.

 

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Odgovor

Za odgovor smo prosili Zavod Novo mesto in ga podajamo v prilogi. Poročilo o aktivnostih vseh organov Mestne občine Novo mesto ter Zavoda Novo mesto v zvezi s sanacijo dogodka v Češči vasi bo na 4. redni seji občinskega sveta predstavljeno tudi ustno v sklopu temu namenjeni točki dnevnega reda.

 

900-0002-2023-19 PRILOGA - Poročilo o aktivnostih MONM ter ZNM v zvezi s sanacijo dogodka v Češči vasi.pdf

 

 

Pripravila:

Saša Sršen,

višja svetovalka za odnose z javnostmi

 

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam