vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-22 Zavetišče oz. Središče za brezdomce


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Gibanje svoboda
Svetnik: Žiga Papež

Pobuda

Dolenjska regija je edina v Sloveniji, ki nima takega centra, število brezdomcev narašča, CSD jih namešča v zavetišča po celotni SLO, če je le prostor.

MO NM je bila pobudnik sklica vseh občin v regiji za pridobivanje prostora, ne vemo pa, kje in zakaj se je to ustavilo. Program bi podprlo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Območno združenje Rdečega križa Slovenije, ki je zainteresirano, da ta program tudi izvaja.

Torej Rdeči Križ Novo Mesto mesto in občani, želimo predvsem izvedeti, kaj se na tem področju trenutno dogaja, kasneje pa seveda tudi poiskati optimalne prostorske pogoje za izvedbo tega projekta.

Odgovor

V Mestni občini Novo mesto (MONM) Območno združenje Rdečega križa Slovenije Novo mesto (OZRK NM) že od leta 2007 izvaja program Dnevnega centra za brezdomne. V okviru tega programa nudijo brezdomnim brezplačni topli obrok, možnost vzdrževanja osebne higiene in vključevanja v različne aktivnosti. MONM sofinancira ta program v okvirni višini 30 %. OZRK NM razpolaga tudi s stanovanjsko enoto MONM za interventne nastanitve. Problematiko rešujemo tudi preko občinskega mehanizma denarnih pomoči, Karitasa in nevladnih organizacij, ter s sofinanciranjem projekta Donirana hrana. Posamezne primere rešujemo v tesnem sodelovanju s pristojnimi institucijami (CSD, OZRKS NM). Ker trenutno v naši občini nimamo zavetišča za brezdomne, ki bi posameznikom, ki ostanejo brez strehe nad glavo, nudilo nastanitev pred mrzlo zimo ali drugimi okoliščinami, brezdomnim pomagamo z dodelitvijo občinske denarne pomoči za pokritje stroškov najemnine oz. drugih stroškov, povezanih z bivanjem.

 

Ker so brezdomne osebe prisotne v več dolenjskih občinah, smo na skupnem sestanku z ostalimi občinami prepoznali umestitev zavetišča za brezdomne kot nujno potreben regijski projekt, ki ga je potrebno reševati skupaj in v sodelovanju z vsemi drugimi deležniki. Na MONM poteka končna izvedba izdelave projektne naloge, ki bo podlaga za pridobitev projektne dokumentacije za preveritev možnosti izgradnje zavetišča.

 

Pripravila:

 

Ivica Menger

višja svetovalka za šport in mladino

 

Meta Retar Kramar, mag.   

vodja Urada za družbene dejavnosti

 

 dr. Jana Bolta Saje

direktorica                                                                                                                  

Nazaj na seznam