vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0027/2023-102 Vodovodno omrežje Gorenje Kamenje - Kamenska gora


Datum: 13. 07. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Helena Brulc

Pobuda

Ali se pripravlja projekt za vodovodno omrežje Gorenje Kamenje (Kamenska gora)? V kateri fazi je?

Odgovor

Mestna občina Novo mesto trenutno ne načrtuje izvedbe vodovoda Gorenje Kamenje – Kamenska Gora. Na območju naselja Dolenje Kamenje je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja in v sklopu tega tudi rekonstrukcija dela vodovodnega omrežja, ki še ni obnovljen.

 

Pripravila:

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam