vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0027/2023-101 Jaški na cesti ob stadionu Portoval


Datum: 13. 07. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Helena Brulc

Pobuda

Zakaj se že deset let ne sanirajo jaški na cesti med stadionom in trgovino Tuš? Sedaj so že zelo nevarni za kolesarje in nevarni za ostali promet, ker se avtomobili izogibajo jaškom. 

Odgovor

Jaški so bili v preteklosti že sanirani. Zadnja sanacija je bila izvedena v septembru 2023.   

 

 

Pripravila:

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam