vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
13.07.2023 902-0027/2023-102 Vodovodno omrežje Gorenje Kamenje - Kamenska gora Helena Brulc Urad za razvoj in prostor
13.07.2023 902-0027/2023-101 Jaški na cesti ob stadionu Portoval Helena Brulc Urad za razvoj in prostor