vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0004/2024-175Koši za smeti s pokrovi v naravi


Datum: 22. 02. 2024
Urad: Urad za infrastrukturo
Svetniška skupina: Gibanje svoboda
Svetnik: Matija Škof

Pobuda

Pobuda je bila predlagana že pred leti. Koši za smeti, ki so pogosto postavljeni tudi v naravi nimajo pokrovov in vrane mečejo iz njih smeti. V centru mesta pa so koši za smeti s pokrovi. Vprašanje zakaj se taki koši s pokrovi ne namestijo tudi v naravi, recimo v parku EU, sprehajališču na Loki itd.?
Na vprašanje je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

 

Odgovor

Pobuda je smiselna in se že upošteva. Izvajalec gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin predvsem ob sprehajališčih dotrajane koše nadomešča s koši, ki imajo pokrov. Koše, ki so nepoškodovani, oziroma še služijo namenu, je nesmotrno menjati.
 


Pripravila:
Simona Pavlič 
višja svetovalka


Urška Ožbolt
vodja Oddelka za komunalne dejavnosti


Franci Starbek             

Vodja Urada za infrastrukturo   

 

dr. Jana Bolta Saje
direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam