vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0014/2023-173 Nevarno prenovljeno stopnišče na Rozmanovi ulici


Datum: 21. 12. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Gibanje svoboda
Svetnik: Matija Škof

Pobuda

S strani občanov smo prejeli opozorilo, da je prenovljeno stopnišče na Rozmanovi ulici (nad nekdanjim lokalom Pri slonu) nevarno. Sploh, ko je stopnišče mokro ali celo poledenelo namreč zelo drsi. Na izgled deluje, da stopnice nekoliko visijo. Obveščeni smo bili tudi, da ste v preteklih dneh dve osebi padli. V enem primeru je šlo za nosečnico. Prosimo za preučitev stanja in ukrepanje.

Odgovor

Dne 10.1.2024 smo izvedeli pregled stopnic na Rozmanovi ulici. Pri vizualnem pregledu nismo opazili morebitnih poškodb niti nepravilne izvedbe. Pri glavnem stopnišču je po sredini izvedeno tudi držalo, ki omogoča, da se uporabniki primejo držala in varneje premagajo oviro. V ekstremnih razmerah (sneg, poledica) pa je potrebno biti še posebej pozoren, kljub temu, da so površine ustrezno očiščene in soljene.

 

Pripravil:

 

Pavle Jenič

podsekretar za investicije

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za razvoj in prostor                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam