vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0011/2023-132 Pobuda, da se ekološki otoki po KS ogradijo z lesom in ne žičnatimi ograjami


Datum: 16. 11. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Gibanje svoboda
Svetnik: Matija Škof

Pobuda

Komunala je jeseni postavljala bočne ograje na nekaterih odjemnih mestih na predlog nekaterih KS. Kot sam razume je namen teh bočnih ograj predvsem vizualni učinek, da se zabojniki s smetmi manj vidijo in manj kazijo izgled ulic. Bili so presenečeni, ker so te bočne ograje po novem žični paneli, ki sploh ne zastirajo pogleda na zabojnike ampak gre za dodaten element na ulicah, ki dodatno kazi izgled na ulicah. Po informacijah iz komunale je taka odločitev prišla s strani MO NM. Pobuda, da se vrne na staro prakso z lesenimi ograjami, če pa je les problematičen zaradi vzdrževanja pa morda saj kaka imitacija lesa

Odgovor

Ograje okoli odjemnih in zbirnih mest so v prvi vrsti namenjene varovanju zabojnikov pred premikanjem in onemogočanju smetenja v okolici odjemnih mest. Žične ograje se v večini primerov vgrajujejo predvsem zaradi lažjega in cenejšega vzdrževanja le-teh. Pobudo svetnika bodo pristojne službe pri Mestni občini Novo mesto proučile in predvidele možnost izvedbe lesenih ograj oz. imitacijo lesa, v kolikor se bo to izkazalo za stroškovno racionalnejšo možnost.

 

Pripravila:

 

Simona Pavlič

višja svetovalka

 

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam