vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0011/2023-131 Pobuda vrtca Ciciban za ureditev gozdnega igrišča v enem izmed mestnih gozdov


Datum: 16. 11. 2023
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Gibanje svoboda
Svetnik: Matija Škof

Pobuda

Ragov log je v Mestni občini Novo mesto naravno bogastvo, ki bi ga obenem lahko še dodatno obogatili. Predstavljam vam pobudo za ureditev gozdnega igrišča, ki bi prineslo številne koristi za naše otroke in tudi za nas kot skupnost.

Gozdno igrišče bi otrokom omogočilo razvoj domišljije in kreativnosti v naravnem okolju, spodbujanje telesne aktivnosti in zdravega življenjskega sloga, povečanje ozaveščenosti o gozdnem okolju in naravni biotski raznovrstnosti, skupnostno povezovanje med starši, starimi starši in otroki. Gozdno igrišče ne bi bil le prostor za igro, ampak tudi učenje in raziskovanje.

Ena izmed pomembnih vidikov te pobude je zato, ker je Ragov log v neposredni bližini več vrtcev, ki gozd že uporabljajo v dopoldanskem času za vrtčevske otroke. Vrtec Ciciban Novo mesto je vključen v Mrežo gozdnih vrtcev in šol in veliko dejavnosti izvaja na prostem v gozdu.

Gozdno igrišče, ki ga otroci že uporabljajo bi bilo smiselno nadgraditi in dopolniti, ker ima gozd številne pozitivne učinke na otroke, saj igra in dejavnosti v gozdu združujejo zabavo ter učenje in razvoj v harmoničnem naravnem okolju.

Predlagam, da bi bilo gozdno igrišče urejeno s poudarkom na uporabi naravnih materialov, zlasti lesa, da bi ohranili naravno estetiko okolja. Leseni elementi bi poleg naravnega okolja dodali element zabave, ki otroke privlači: lesene plezalne strukture, hlode za sedenje in prestopanje, naravne igralne hiške, gugalnice, plošče ali table z informacijami o lokalni rastlinstvu in živalstvu.

Pri ureditvi igrišča bi se morala upoštevati načela trajnostnega razvoja in varstva okolja. Nujna bi bila uporaba ekoloških materialov kar bi pripomoglo k ohranjanju okoliškega gozda.

Verjamem, da lahko skupaj ustvarimo prostor, ki bi otrokom skozi cel dan omogočil, da se svobodno izražajo, rastejo in se učijo v varnem in naravnem okolju. Skupaj lahko ustvarimo gozdno igrišče, ki bo postalo srce naše skupnosti, prostor, kjer se bodo otroci srečevali, ustvarjali nepozabne spomine in se učili v objemu narave.

Odgovor

V Ragovem logu sta  že bili z uspešnim sodelovanjem MONM, KS Center in KS Majde Šilc postavljeni dve vadbeni napravi, namenjeni rekreativni vadbi občanov. Da je lahko stekel postopek javnega naročila je bilo potrebno pridobiti številna soglasja, od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, Družbe Slovenski državni gozdovi, Ministrstva za naravne vire in prostor ter Zavoda za gozdove Slovenije. Postopek pridobivanja soglasij je trajal skoraj pol leta in ga je v imenu obeh krajevnih skupnosti vodil njun skupni zastopnik. Postopek izbire izvajalca projekta je izvedla MONM s skupnim javnim naročilom, v katerem je bilo s svojimi projekti vključenih 14 krajevnih skupnosti in /ali osnovnih šol in naprave sofinancirala v višini 50% skupnega zneska.

Slednje  pojasnjujemo kot že izvedeni primer dobre prakse. Na podoben način bi bilo možno izvesti še kakšen projekt.

Iz naslova svetniškega vprašanja razberemo, da gre za pobudo Vrtca Ciciban, zato se bomo obrnili nanj, da podrobneje opredeli, katera igrala oz. elemente bi vsebovalo gozdno igrišče, ob upoštevanju načela trajnostnega razvoja in varstva okolja, ter glede pripravljenosti za sodelovanje pri vodenju projektov ( pridobivanje soglasij itd ). Ob tem bomo preverili tudi pripravljenost za sodelovanje KS Center.

 

Ivica Menger,                                                                  dr. Jana Bolta Saje

višja svetovalka                                                                     direktorica

 

 

Nazaj na seznam