vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0008/2023-66 Klopi na Glavnem trgu


Datum: 08. 06. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Gibanje svoboda
Svetnik: Matija Škof

Pobuda

Pred letom, dvema se je na Glavnem trgu pojavil nov gostinski ponudnik, ki zelo dobro opravlja svoje delo, a se je pojavila nekakšna situacija; svojo dejavnost opravlja ravno tam kjer so edine javne klopi na Glavnem trgu; torej edine klopi kjer lahko zastonj posediš in so sedaj skoraj da ne nefunkcionalne za turiste in ostale; pobuda, če bi se te klopi lahko postavilo pred recimo nekdanjo Mladinsko knjigo ali kje drugje.

Odgovor

Klopi kot urbana oprema se nahajajo na jugozahodnem delu Glavnega trga. Hkrati se na tem delu trga nahaja tudi gostinski vrt, za katerega ima ponudnik z MONM ustrezno urejeno najemno razmerje. Ena izmed nameščenih javnih klopi se nahaja izven območja gostinskega vrta, ostale klopi pa so resda slabše vidne, vendar še vedno dostopne vsem občanom in turistom, kar je še posebej vidno v hladnejšem delu leta, ko gostinski vrt ne deluje. Na spodnjem delu trga je večja koncentracije gostinskih lokalov, hkrati je trg ožji.  

Ker je bila projektna rešitev Glavnega trga pridobljena z arhitekturnim natečajem, morajo biti spremembe usklajene z projektanti ureditev na Glavnem trgu (Atelier arhitekti). Pridobili smo mnenje projektantov o pobudi. Kot nadomestne lokacije so predlagali umestitev klopi ob obstoječa večja drevesa, 2 pred Kavarno Goga in 2 pred prostore, kjer je do nedavnega delovala Mladinska knjiga. Ker se tudi na lokaciji pred Kavarno Gogo nahaja gostinski vrt, skladno s sklenjeno pogodbo med MONM in ponudnikom, s prestavitvijo klopi na to lokacijo namen ne bi bil dosežen. Na lokaciji pred Mladinsko knjigo so že nameščena stojala za kolesa in skulptura čolna.

Glede na navedeno je smiselno obstoječe klopi ohraniti na izvedenih mestih, preučili pa bomo tudi možnost postavitve dodatnih premičnih klopi na drugih lokacijah.

 

 

 

Pripravila:

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam