vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0008/2023-65 Kraje in vandalizem na tržnici v mestnem jedru


Datum: 08. 06. 2023
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Gibanje svoboda
Svetnik: Matija Škof

Pobuda

Pridobil je pripombe krajanov, da se zadnje čase na tržnici pojavljajo ponoči vlomi, popivanja in druga nesnažna početja; ni potrebno poudarjati, da gre za prostor kjer se čez dan prodaja hrana in pobuda, da se temu prostoru nameni več pozornosti ali v smislu nadzora ali česa drugega. 

Odgovor

Občinsko redarstvo bo skupaj s policijo, zlasti v popoldanskem in nočnem času, izvedlo usmerjen nadzor glede protipravnih dejanj na prostoru tržnice. Redarska služba bo v okviru rednega dela izvedla še dodatne obhode.

 

 

Pripravila:

Monika Gabrič Simon,

vodja Kabineta župana po pooblastilu št.

1000-0009/2018-65 z dne 16. 1. 2023

 

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam