vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2023-34 Poimenovanje Julijinega sprehajališča, Park Julije Primic in informacijska tabla pri gradiču Novi dvor


Datum: 09. 03. 2023
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Pobuda, da se označi in uredi Julijino sprehajališče, ki nosi ime po znani Novomeščanki in pesniški muzi, pokopani v Šmihelu; pobuda, da se vzporedno, ko se ureja nova brv pri izlivu potoka Težka voda v reko Krko, kjer se tudi začne to sprehajališče pri gradiču Novi dvor oz. Neuhof, postavi uradna tabla enaka kot na Župančičevem sprehajališču in tudi informacijska tabla na gradiču kjer je živela; pobuda da se uredi prostor oz. park med brvjo in gradičem s klopmi, zeleno ureditvijo skratka odprt prostor za vse obiskovalce torej pohodnike, turiste in vse ostale; vprašanje: ali MO NM razmišlja v smeri zgoraj navedenih pobud za olepšanje lokacije in prostora v tem delu mesta. https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/pred-malim-mostkom/

Odgovor

Pobude podpiramo, saj je ureditev parka predvidena že z Ureditvenim načrtom Zdravstveni kompleks Novo (Uradni list RS št. 48/08, 81/11, 43/13 in Dolenjski uradni list št. 2/15 in 22/21), ki določa »Park se uredi tudi pred gradičem Neuhof, t.j. v trikotniku med Kandijsko cesto in peš potjo ob reki Krki. Osnova za načrtovane ureditve naj bo osna pot na portal gradiča.« Zemljišča, kjer naj bi se uredila parkovna ureditev pred gradom, so  v lasti RS in v upravljanju SB Novo mesto, zato bomo pobudi  za urejanje  parka in namestitev spominske table po končani gradnji mostu posredovali tudi SB Novo mesto.

Za označitev poti po vzoru Župančičevega sprehajališča bomo pripravili predlog  za postavitev table in ga posredovali na SOUD, ki bo izvedel postavitev.

 

                          Pripravila:                                                                               

                          Mojca Tavčar

                          Vodja Oddelka za okolje in prostor

 

                          dr. Iztok Kovačič                                                              dr. Jana Bolta Saje

                          vodja Urada za prostor in razvoj                              direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam