vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0017/2021 - 449 Javna predstavitev sofinanciranih projektov in programov MONM


Datum: 11. 11. 2021
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Z namenom večje transparentnosti in informiranosti lokalnega prebivalstva o storitvah, naj MONM po vzoru drugih občin (npr. javne predstavitve Občine Brežice ob podpisu pogodb prijaviteljev), vsako leto oz. ob podpisu pogodb organizira javno predstavitev sofinanciranih projektov in programov na vseh področjih družbenih dejavnosti in drugih področjih sofinanciranja npr.: mladina, kultura, šport, socialno varstvo. turizem, projekti KS, kmetijstvo ipd.

Odgovor

Ocenjujemo, da je javna predstavitev rezultatov razpisa s področja družbenih dejavnosti glede na število povprečno odobrenih vlog in aktualne razmere težko izvedljiva, bomo pa preučili možnosti. Ob zaključku vsakega izmed rokov tega razpisa bo, enako kot v času objave razpisa, pripravljena komunikacijska podpora, ki bo zajemala obveščanje prek spletne strani in družbenih omrežij občine ter obveščanje medijev.

 

 

 

Pripravila:

Meta Retar, mag.,

vodja Urada za družbene dejavnosti

                                                                                                         

 

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam