vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-00012/2021 - 434 Vprašanje glede pogovorov s ponudniki za optični internet v mestnem jedru


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

V imenu prebivalcev mestnega jedra vprašanje, ali potekajo pogovori s ponudniki za internet za vzpostavitev optičnega kabla v mestnem jedru in kdaj ga lahko pričakujejo? Trenutno nimajo dostopa za priklop na optični kabel (Telekom, A1). Zaradi zelo slabih analognih povezav imajo velike težave pri delu od doma in pri drugi uporabi interneta, saj internet zelo slabo dela.

Odgovor

Na Mestni občini Novo mesto predlagamo pobudo Krajevne skupnosti Center komercialnim ponudnikom širokopasovnega omrežja, ki jo bomo z veseljem podprli. Zavedamo se namreč pomena tovrstne infrastrukture za današnji način življenja, nimamo pa formalne pristojnosti in posledično neposrednega vpliva na gradnjo.

V Mestni občini Novo mesto na območjih tako imenovanih »belih lis« v primestnih predelih, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov naslednje generacije, oziroma ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov, poteka gradnja širokopasovnega omrežja preko zasebne iniciative RUNE.

Mestno jedro nima statusa »bele« ali »sive lise«, ki bi omogočala gradnjo preko zasebne iniciative RUNE, ampak so z izgradnjo in zagotavljanje širokopasovnih povezav na tem območju pristojni izključno komercialni ponudniki.

 

 

Pripravil:

Urban Kramar,

vodja kabineta župana

Nazaj na seznam