vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0012/2021 - 433 Pobuda za vzpostavitev novega urbanega parka: v občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (sd opn 2) se umesti večja površina za vzpostavitev novega urbanega parka


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Na območju obrobja mesta (vsaj 4 hektarji), ki danes ne služi nobenemu namenu, bi lahko svoj prostor našel nov mestni park s povezovalnimi in sprehajalnimi potmi ter različnimi športno-rekreativnimi, kulturnimi oziroma drugimi vsebinami, ki bi v kombinaciji zelenih kotičkov, skulptur in spomenikov, ter številnih prostorov za zunanje aktivnosti nudil javni in odprt prostor za vso družino.

Glede na to, da se zelene površine tako ali drugače umikajo iz mestnega središča in bližnje okolice, bi bilo smiselno razmišljati za začetek o umestitvi v OPN ter nato projektiranju in izdelavi mestnega parka po vzoru primerljivih ali večjih mest kot so Velenje, Koper (slika 1), Maribor ali Ljubljana. Primeren prostor ne bi bil umeščen v središče mesta temveč na bližnje dostopno obrobje, dostopno tako lokalnemu prebivalstvu peš ter s kolesi kot tudi ostalim iz centra ali iz drugih delov mesta. Umeščen bi bil na ravno površino z nekaj nizkimi kuclji. Tak park bi bil priljubljeno sprehajališče za starše, igro otrok, upokojence in mladino, prostor rekreacije za dijake in morda nekoč študente, dostopen bi bil za invalide, prijeten za kolesarje in vozičkarje z dojenčki. V park bi bila umeščena gosta mreža klopi za posedanje in počitek. V parku bi se lahko prirejali dopoldanski in večerni koncerti. Park bi prepletale asfaltirane ali peskovne široke poti. Vseboval bi vodomete, ribnike in drevorede. Velika in različna drevesa (drevesni park) bi mu nudila poletno senco in posedanje v urejeni travi bi bilo prijetno. Okoli parka bi bile predvidene površine za parkiranje koles in avtomobilov za obiskovalce parka od drugod, ne le mesta in s tem bi mesto še pridobilo na dodani vrednosti. V parku bi bila igrišča za odbojko, košarko, igrala za najmlajše in nekoliko večje, morda kotalkališče in izposoja električnih in navadnih koles, avtomati s pijačo in hitro prehrano, vodomat ipd. Primerov dobrih praks je v bližini Novega mesta veliko. V parku bi bile skulpture in fontane. Morda tudi kakšen spomenik pomembnemu Novomeščanu ali Novomeščanki, pomembnemu dogodku ipd.. V parku bi bil prostor za kavarno s ponudbo sladic, kave in podobnega. Skozi park bi vodila širša pot, iz katere se odcepijo manjše poti, ki vodijo do igrišč, prostora za piknik ali vodijo iz parka. Park bi bil lahko ograjen in bi se ga ponoči zaklepalo in zjutraj odklepalo. Urbani park je v centru Novega mesta že obstajal a se je z leti pozidal (slika 2 in 3). Pobuda, da se v OPN MO NM umesti večja površina za vzpostavitev bodočega novega urbanega parka.

 

Odgovor

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto je v letu 2009 določil večja območja za urejanje zelenih površin v Novem mestu. Preko 4 ha zemljišč je opredeljenih v območju Arheološkega parka Situla na Marofu, ki je v ožjem delu namenjen prezentaciji arheološke dediščine, v širšem območju pa javni parkovni rabi. Parkovna površina je predvidena tudi v Mrzli dolini na Drski, skupaj z zelenimi površinami ob OŠ Drska presega 4 ha. Na obeh lokacijah se pripravljajo projektne rešitve za primerno ureditev javnega parka.

 

Trenutno je v pripravi sprememba in dopolnitev OPN, v oktobru 2021 se je začela faza javne razgrnitve dopolnjenega osnutka. V tej fazi obravnavanj novih pobud za spremembe namenske rabe brez vračanja postopka v predhodne faze priprave ni več mogoča. Bo pa ustreznost zasnove zelenih površin s poudarkom na večjem mestnem parku v Novem mestu preverjena v okviru strokovnih podlag za naslednje spremembe in dopolnitve OPN, ki bodo obravnavale mesto.

 

 

Izidor Jerala

podsekretar za prostorsko načrtovanje

 

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                          

vodja Urada za prostor in razvoj 

  

dr. Vida Čadonič Špelič

    direktorica

Nazaj na seznam