vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

901-0001/2024-197 Poravnava Zavoda Novo mesto


Datum: 21. 03. 2024
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Vprašanje za Zavod Novo mesto, koliko je stala poravnava s koordinatorjem zavoda M. Kuzmo.

Odgovor

Posredujemo odgovor direktorja Zavoda Novo mesto:

 

V individualnem delovnem sporu tožnika Matjaža Kuzme in Zavoda Novo mesto je bila zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi sklenjena sodna poravnava, v kateri je izrecno določeno, da je vsebina poravnave tajna in sta se pod odškodninsko odgovornostjo tako tožnik kot tudi tožena stranka zavezali, da vsebine sodne poravnave ne bosta razkrivali tretjim nepooblaščenim osebam.

 

Potrebno je upoštevati tudi določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov. Obe pravdni stranki sta se zavezali k tajnosti vsebine podatkov sodne poravnave in sta tako na podlagi Obligacijskega zakonika medsebojno odškodninsko odgovorni za razkrivanje podatkov nepooblaščenim tretjim osebam.

 

Sodna poravnava je bila med strankama sklenjena sporazumno, z medsebojnim popuščanjem in zaradi zmanjšanja tveganja nadaljnega postopka in v izogib dodatnim stroškom postopka, ki jih delodajalec kot tožena stranka vedno krije, ne glede na izid postopka, vse v skladu z ZDR-1 in Zakonom o delovnih in socialnih sodiščih ter konvencij MOD.

 

 

Pripravila:

 

Ivica Menger,                                                                  dr. Jana Bolta Saje

višja svetovalka                                                                     direktorica

Nazaj na seznam