vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

901-0001/2024-196 Ureditev ceste Pristava – OŠ Stopiče


Datum: 21. 03. 2024
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Vprašanje kaj se lahko naredi pri šolskih prevozih med Pristavo in OŠ Stopiče. Treba je nekako pristopiti do občanov oz. učencev, da se to šolsko pot uredi, prevozi s kombijem ali avtobusom in ostalo infrastrukturo kot je razsvetljava.

Odgovor

Občina je bila z navedeno problematiko urejanja šolskega prevoza na omenjeni trasi že seznanjena s strani OŠ Stopiče. V sodelovanju z OŠ usklajujemo možnosti ureditve ustreznega šolskega prevoza za učence, živeče v Mihovcu in Pristavi, do podružnične šole v Podgradu, od koder je organiziran pogodbeni avtobusni prevoz do matične osnovne šole v Stopičah.

 

 

 

Pripravila:

                      

Klemen Beličič

strokovni sodelavec za promet in mobilnost

 

Tončka Novak                                                                                            dr. Jana Bolta Saje

podsekretarka za šolstvo in izobraževanje                                        direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam