vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

901-0001/2024-195 Povečanje kapacitet obstoječih športnih dvoran


Datum: 21. 03. 2024
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Pobuda za povečanje kapacitet obstoječih šolskih športnih dvoran, da bi se lahko v njih delali kvalitetni treningi.

Odgovor

Športna dvorana Marof kot tudi vse telovadnice osnovnih šol imajo urnike, ki so usklajeni še pred začetkom šolskega leta. Z urniki se zagotovi, da imajo prednost pri uporabi društva in njihove mlajše kategorije športnikov, če je prosto, pa v večernih urah tudi člani. Termini, ki so na voljo po končanem pouku, trajajo 1,5 ure, da se lahko zvrsti čim več društev. Organizacija treningov poteka skladno s trenutnimi kapacitetami dvoran in telovadnic.

Za povečanje kapacitet obstoječih objektov je izdelan projekt dozidave oziroma izgradnje pomožne dvorane Marof. Dinamika načrtovanja in izgradnje je tesno povezana in odvisna od sodelovanja z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, saj bo dvorana namenjena tudi za izvajanje športne vzgoje v srednjih šolah ter dinamiko pridobitve potrebnega pasu zemljišča, ki je potreben za realizacijo.

 

Pripravila:

 

Ivica Menger,                                                                  dr. Jana Bolta Saje

višja svetovalka                                                                     direktorica

Nazaj na seznam