vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0004/2024-184 Parkirišče Na Loko


Datum: 22. 02. 2024
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Zakaj se ne uredi parkirišče ob cesti Na Loko, pod Šmihelskim mostom in železniškem mostom? Zemljišče je v delni lasti SŽ in sedanje parkiranje kazi podobo mesta ob reki Krki. Lahko bi uredili s podobnim režimom, kot je ob železniški postaji Novo mesto Kandija.

Odgovor

Z upravljalcem zemljišča se bo poskušal doseči dogovor o določitvi funkcije javnega parkirišča. V primeru sklenitve dogovora bo naslednja faza predlog umestitve ustreznega parkirnega režima, in glede na to tudi morebitna predhodna sprememba uredbe, ki določa parkirna območja in parkirni režim.  

 

Pripravila:

Brigita Železnik

Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine                               

                          

 

 

                                                                                                              doc.  dr. Jana Bolta Saje

                                                                                                            direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam