vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0011/2023-142 Nočno delovanje telovadnic v osnovnih šolah


Datum: 16. 11. 2023
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

V imenu športnikov in rekreativcev vprašanje do kdaj zvečer delajo telovadnice pri osnovnih šolah ker so različni časi in kako je pri teh osnovnih šolah poskrbljeno za higieno v garderobah. Pobuda, da navede za vsako šolo posebej.

Odgovor

Telovadnice osnovnih šol so odprte do poznih večernih ur, saj je zanimanje s strani športnikov veliko. V spodnji tabeli so navedene ure, do kdaj so telovadnice odprte in kako šole poskrbijo za čiščenje.

 

Osnovna šola

Ura

Čiščenje

OŠ Bršljin

Do 21.00

Pospravljajo zvečer po vadbi

OŠ Otočec

Do 21.30

Čistijo popoldne

OŠ Šmihel

Ponedeljek do 21.30, torek do 21.45, sreda do 21.00, četrtek do 20.15, petek do 21.00

Pospravljajo zvečer po vadbi

OŠ Stopiče

Do 23.00

Pospravljajo zvečer po vadbi

OŠ Center

Do 21.00

Pospravljajo zvečer po vadbi

OŠ Grm

Do 21. 30

Pospravljajo zjutraj pred poukom

OŠ D. Ketteja

Do 21.45

Pospravljajo zjutraj pred poukom

OŠ Brusnice

Ponedeljek do 21.30, torek do 20.00, sreda do 21.30, četrtek do 20.30, petek do 21.30

Pospravljajo zvečer po vadbi

OŠ Drska

Ponedeljek do 22.30, torek do 22.00, sreda do 21.00, četrtek do 22.30, petek do 21.00

Eno čiščenje opravijo pred oddajanjem prostorov, drugo čiščenje med rekreacijo, čistilec pa še zjutraj pred poukom pospravi telovadnico

 

 

Ivica Menger,                                                                  dr. Jana Bolta Saje

višja svetovalka                                                                     direktorica

Nazaj na seznam