vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0027/2023-100 Proslava 120 let vodovoda


Datum: 13. 07. 2023
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Sprašujem koliko bo stalo predvideno praznovanje "120 let vodovoda", ker ni postavke v proračunu MO NM in v planu Komunale? In seveda, zakaj praznovanje ob izgubi podjetja? 

Odgovor

Organizator dogodka je Komunala Novo mesto, ki podaja odgovor v priponki.

 

902-00082023-100_Komunala Novo mesto- Vodovod 120 let.pdf

 

Pripravila:

Monika Gabrič Simon,

vodja Kabineta župana po pooblastilu št.

1000-0009/2018-65 z dne 16. 1. 2023

 

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam