vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0027/2023-99 Župančičevo sprehajališče - strašljiv in nevaren objekt


Datum: 13. 07. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Sprašujem, zakaj se ne uredi ali vsaj zapre z deskami objekt na Zupančičevem sprehajališču, ker vzbuja strah in nelagodje sprehajalcev? 

Odgovor

Postopki za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del so v teku. Poteka pregled in ocena stanja za določitev potrebnih del. Ko bodo pregledi zaključeni, bo most skladno z ocenami in priporočili strokovnjakov ustrezno saniran v najkrajšem možnem času.

 

Pripravila:                                                                                                          

Simona Pavlič

višja svetovalka za gospodarske javne službe

 

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                        dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                        direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam