vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0027/2023-97 Spomenik NOB, Glavni trg, NM


Datum: 13. 07. 2023
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

https://dolenjskilist.svet24.si/2023/07/02/277266/novice/dolenjska/Skrunitev_spomenikov_Obesena_partizana_in_cevapcici/

 Ob objavi zgornjega članka in odgovoru župana sprašujem: - Zakaj že do sedaj MO NM ni ustrezno zaščitila spomenik ? - Zakaj MO NM ni v času prireditve organizatorje opozorila na nespoštljiv odnos do spomenika ? - Zakaj MO NM že do sedaj ni v dovoljenju za uporabo javne površine zahtevala ustrezno varovanje in ustrezno zaščito spomenika ? 

Odgovor

Organizatorji različnih prireditev in dogodkov na Glavnem trgu v Novem mestu so in še vedno ravnajo spoštljivo do spomenika NOB kot tudi do celotne kulturne dediščine na Glavnem trgu, ki je hkrati prireditveni prostor. Do danes s strani širše javnosti nismo prejeli pritožbe, da so s strani katerega koli organizatorja bili zabeleženi vandalski ali nespoštljivi posegi na spomeniku. Če je bil zakrit zaradi narave prireditve ali velikega števila obiskovalcev, še ne pomeni nespoštljivega ravnanja. Ko pa je MO Novo mesto bila opozorjena, da se to dogaja v času velikih prireditev kot sta Festival cvička in Odprta kuhna, je v pogodbah o najemu javne površine uvedla zahtevo, da se organizatorji prireditev in dogodkov obnašajo spoštljivo do spomenikov, ki so del kulturne dediščine in so tudi kulturno-varstveno zaščiteni. Takšno ravnanje MO Novo mesto pričakuje na vseh javnih povšinah, kjer potekajo dogodki ne glede ali so na njih kulturni spomeniki, skulpture ali druga urbana oprema ter stalni in začasni objekti (oder, stojnice in dr.).

 

 

Pripravila:

Sandra Boršić,

podsekretarka za kulturo in protokolarne zadeve

 

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam