vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0008/2023-76 Kako se nadzira sprehajalce psov na javnih sprehajališčih?


Datum: 08. 06. 2023
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Spoštovani, kako se nadzira sprehajalce psov na javnih sprehajališčih, če uporabljajo vrvico in nagobčnik. Kar nekaj občanov me je opozorilo, da lastniki psov (tudi nevarnih pasem) le te sprehajajo brez povodcev. 

Odgovor

Pristojna organa za nadzor glede uporabe povodca (ne pa tudi nagobčnika) sta policija in redarstvo.

Medobčinsko redarstvo med svojim rednim delom in na podlagi prejetih prijav občanov, opravlja nadzor nad dolžnim ravnanjem lastnikov oziroma skrbnikov psov (povodec, iztrebki). Nadzor se opravlja predvsem na sprehajalnih in kolesarskih poteh, otroških igriščih, v romskih naseljih in na drugih javnih površinah, kjer je pričakovati večje število ljudi (otroci, sprehajalci, kolesarji).

V letošnjem letu so bili zaradi nespoštovanja določil glede uporabe povodca na javnih površinah uvedeni štirje postopki o prekršku.

 

 

Lep pozdrav.

 

 

                                                                                                          Brigita Železnik

vodja organa - direktorica skupne uprave

Nazaj na seznam