vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0008/2023-75 Kje bodo nadomestno parkirišče, ko se bo začela gradnja na Novem trgu za pošto?


Datum: 08. 06. 2023
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Spoštovani, parkiranje po mestu je pereč problem, zato občane zanima kje bodo lahko parkirali, ko se bo začela gradnja na Novem trgu za pošto? 

Odgovor

V času gradnje na Novem trgu za pošto bo parkiranje omogočeno na drugih javnih parkiriščih.

 

Pripravil:

 

Aleš Berger
Višji svetovalec za promet


 

Brigita Železnik
Vodja organa – direktorica skupne uprave, višja inšpektorica svetnica
 

Nazaj na seznam