vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0008/2023-74 Ali je možno na izhodu iz glavne avtobusne postaje urediti posedene meteorne jaške


Datum: 08. 06. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Spoštovani, ali je možno na izhodu iz glavne avtobusne postaje urediti posedene meteorne jaške in kdaj načrtujete sanacijo? 

Odgovor

Na podlagi pobude je bil izveden terenski ogled, na katerem je bilo ugotovljeno, da sta dva peskolova potrebna sanacije. Postopek izbire izvajalca del je že v teku, po zaključku le-tega pa se bo zadevo v najkrajšem možnem času saniralo.

 

 

                       Emina Vrbetić

               svetovalka za mobilnost

 

                         Katarina Petan

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                      dr. Iztok Kovačič                                                                  dr. Jana Bolta Saje

          vodja Urada za prostor in razvoj                                              direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam