vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0008/2023-73 Koliko je plačljivih parkirnih mest in koliko je izdanih dovolilnic?


Datum: 08. 06. 2023
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Spoštovani, ker je parkiranje po mestu pereč problem, občane zanima, koliko je plačljivih parkirnih mest in koliko je izdanih dovolilnic v številkah in odstotkih. 

Odgovor

Število izdanih dovolilnic za dolgotrajno parkiranje v MO NM na dan 20.6.2023 je 639.

Število parkirnih mest v MO NM je 1078.

 

 

Lep pozdrav.

 

 

                                                                                                          Brigita Železnik

vodja organa - direktorica skupne uprave

Nazaj na seznam