vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2022 - 522 Medvrstniško nasilje na OŠ Grm


Datum: 06. 10. 2022
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Vprašanje kako bo Mestna občina Novo mesto kot ustanoviteljica prevzela odgovornost za medvrstniško nasilje na Osnovni šoli Grm? Kako bo poskrbela za varnost otrok in kako se bo vključila v reševanje te problematike, da do tega ne bo prihajalo.

Odgovor

V septembru je na Osnovni šoli Grm prišlo do incidentov s strani enega posameznika, ki so imeli elemente verbalnega nasilja. Mestna občina Novo mesto je bila glede problematike v kontaktu s starši, vodstvom šole, policijo ter predstavniki ustanovitelja v 11-članskem Svetu zavoda OŠ Grm, ki je pristojen za vzgojno oziroma izobraževalno problematiko. Prav tako se je predstavnica mestne občine udeležila seje Sveta staršev OŠ Grm. Šola v tovrstnih primerih nemudoma ukrepa skladno z vzgojnimi smernicami in pristojno zakonodajo, vključujejo tudi pristojne institucije. Enako so ravnali v dotičnem primeru, pri reševanju katerega so sodelovali novomeška enota Centra za socialno delo, Policija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenec je bil z začetkom oktobra 2022 napoten v ustrezen vzgojni zavod, s čimer so se težave na šoli prenehale. Vodstvo šole, predstavniki staršev, sveta zavoda in pristojnih institucij smo bili soglasni, da je potrebno vse znake fizičnega ali verbalnega nasilja še naprej najresneje obravnavati in izvajati vse ukrepe, da se ta dejanja takoj prenehajo kot tudi preprečijo njihove morebitne ponovitve.

 

 

Pripravila:

Meta Retar Kramar, mag.                                            dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za družbene dejavnosti                           v. d. direktorice                                                                                                                  

Nazaj na seznam