vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0005/2022 - 519 900-0004/2022 - 505 Število zaposlenih na OU MO NM


Datum: 07. 07. 2022
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Z odgovorom na svetniško vprašanje nisem popolnoma zadovoljen. Pri zaposlenih morajo biti tudi tisti, ki jim pravice iz delovnega razmerja mirujejo. Prosim še za ta podatek. 

Odgovor

Javni uslužbenci se ne štejejo v skupno število zaposlenih, saj jim ob nastopu mirovanja delovno razmerje preneha.

Po prenehanju mirovanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja pa ima javni uslužbenec pravico do ponovne sklenitve pogodbe o zaposlitvi in se lahko ga brez javnega natečaja razporedi na ustrezno prosto delovno mesto.

 

Pripravila:

Silva Vovko

                                                                                                     dr. Jana Bolta Saje

                                                                                                        v.d. direktorice

Nazaj na seznam