vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0005/2022 - 518 Plačevanje parkirnine zaposlenih


Datum: 07. 07. 2022
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Parkirišči na Seidlovi ulici 1 in na Germovi ulica 4 sta v Odloku o ureditvi cestnega prometa MO Novo mesto. Uslužbenci OU MO Novo mesto morajo kupiti dovolilnico za parkiranje, uslužbencem SOU občin Dolenjske pa to ni potrebno. Zakaj taka diskriminacija?

Odgovor

Glede parkiranja na javnih površinah, ki so plačljiva, veljajo enako pravila za vse javne uslužbence, ki izvajajo naloge za MONM, tudi za uslužbence Skupne občinske uprave občin Dolenjske.

 

Pripravila:

Brigita Železnik

Direktorica Skupne občinske uprave občin Dolenjske

                                                                                                    

 

Nazaj na seznam