vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2022 - 508 Podatki o javnem razpisu za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022


Datum: 26. 05. 2022
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Prosim za točne podatke: - kdo je bil zunanji izvajalec digitalne izvedbe javnega razpisa, - kdo so bili člani strokovnih komisij po posameznih področjih, - zakaj na poslanih odločbah prijaviteljem ni navedenih doseženih točk, pa bi to že zaradi transparentnosti postopka moralo biti. Izražam resen dvom o ustrezno izvedenem navedenem javnem razpisu na področju družbenih dejavnosti, saj se je po poročanju večjih društev, ki so se prijavljala na ta razpis pojavljalo veliko nepravilnosti vključno s to, da so bile že poslane digitalne vloge v programu odklenjene že pred koncem roka za oddajo in so v njih imeli vpogled vsi zaposleni na družbenih dejavnostih. To bi bila resna kršitev zakonskih aktov. Prosim za dostavo zaprošenih podatkov.

 

 

Odgovor

Digitalizacijo vloge za prijavo na javni razpis je izvedlo podjetje Eius, ki je vodilno podjetje na področju elektronske priporočene dostave. Eius omogoča tudi povezavo z dokumentnim sistemom Odos, ki ga uporablja MONM. Letošnja novost razpisa je (med drugim) celovito obravnavanje dela organizacij in posameznikov (prijavljajo se letni programi in/ali projekti iz vseh področij hkrati) in, poleg področnega ocenjevanja aktivnosti, tudi ocenjevanje splošne kakovosti delovanja in usposobljenosti. Skladno s tem je bila oblikovana nova, enotna strokovna komisija za skupno obravnavo vlog na vseh področjih. Sestavljajo jo strokovnjaki in poznavalci razpisnih področij, ki so bili člani strokovnih komisij tudi v preteklih letih: dr. Vida Čadonič Špelič, nekdanja direktorica Občinske uprave MONM (predsednica komisije), podžupan Boštjan Grobler, prvenstveno dejaven na področju turizma in športa, Luka Blažič, direktor Knjižnice Mirana Jarca, Klavdija Kotar, vodja območne enote JSKD, Robert Medle, direktor podjetja Roletarstvo Medle in investitor Športnega centra Livada, Robert Judež, direktor podjetja Konvikt, nekdanji v.d. direktorja Zavoda Novo mesto in vodja oddelka za družbene dejavnosti na MONM, Urban Kramar, vodja kabineta župana in nekdanji poklicni športnik. Točkovanje in določanje višine sredstev je potekalo skladno z veljavno zakonodajo in razpisno dokumentacijo. Trditve o nepravilnostih in vsebinskem vpogledu v vloge pred potekom roka za prijavo odločno zavračamo.

 

Pripravila:

Meta Retar Kramar, mag.                                            dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za družbene dejavnosti                           v. d. direktorice                                                                                                                  

Nazaj na seznam