vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2022 - 491 Olimpijski center NM


Datum: 10. 03. 2022
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Z odgovorom nisem zadovoljen. Prosim za natančen odgovor na vprašanje ali obstaja pisno dovoljenje s strani Olimpijskega komiteja Slovenije Mestni občini za uporabo besede "olimpijski" na dan mojega prvega vprašanja na to temo, če obstaja naj se ga posreduje svetnikom in javnosti. Navedite tudi točen datum, kdaj je Zavod Novo mesto oddal formalno vlogo na Olimpijski komite Slovenije za pridobitev naziva Olimpijski center Novo mesto in priložite kopijo tega dokumenta.

Odgovor

Olimpijski komite Slovenije je trenutno v procesu spreminjanja pravilnika o dodelitvi nazivov (panožni center, olimpijski center itd.). Ko bodo pravilnik sprejeli, kar je za pričakovati v prihodnjem mesecu, nas bodo pozvali k oddaji dokumentacije za pridobitev naziva Olimpijski center Novo mesto. Do tedaj pisnega dovoljenja s strani OKS ne moremo pridobiti, predvidevamo pa, da bo dovoljenje za uporabo naziva pridobljeno še pred odprtjem bazena v Češči vasi.

 

Pripravila:

 

Saša Sršen,

višja svetovalka za odnose z javnostmi

 

Urban Kramar,

vodja kabineta župana                                                                                                        

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam