vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2022 - 490 Najemniška stanovanja


Datum: 10. 03. 2022
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

V Mestni občini Novo mesto je veliko ljudi, ki so v socialni stiski in potrebujejo stanovanja z nižjo najemnino. Po naših zanesljivih informacijah občina že več let ne oddaja nekaj stanovanj, ki jih ima v lasti in jih tudi v vsem tem času ni obnovila (razen dveh)! Koliko stanovanj ima Mestna občina Novo mesto v lasti, ki niso oddana v najem? Zakaj niso oddana v najem? Če je vzrok potrebna obnova, zakaj potem še niso obnovljena? Kdaj bo objavljen razpis za oddajo teh stanovanj? 

Odgovor

Mestna občina Novo mesto ima v lasti 40 stanovanj, od katerih je oddanih v najem 30. Deset stanovanj je praznih in so predmet Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki poteka od 11. 3. 2022 do 11. 4. 2022. Od praznih stanovanj so 3 primerna za takojšnjo uporabo, preostala bodo obnovljena v letošnjem letu.

 

Pripravili:

Luka Rems

svetovalec za premoženjsko pravne zadeve

 

 

Pia Svilan

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam