vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0019/2021 - 473 Poimenovanje trga v Gabrju


Datum: 03. 02. 2022
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Kako potekajo aktivnosti za dogovorjeno poimenovanje trga Mala Moskva v Gabrju? Delegacija Ruske federacije in mesta Moskva bo prišla konec julija v Slovenijo na Rusko kapelico na Vršič in se nameravajo dan prej ustaviti v Gabrju. 

Odgovor

Pogovori o pobudi KS Gabrje in več organizacij (zveza borcev, …) so se nadaljevali, v načrtu je bil obisk delegacije v Moskvi, glede na aktualne razmere pa načrtovanje tovrstnih aktivnosti ni mogoče.

 

 

 

Pripravil:

Urban Kramar,

vodja kabineta župana

Nazaj na seznam