vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0018/2021 - 455 Cesta v Podbreznik


Datum: 16. 12. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Zakaj ni cestnih stebričkov z odsevniki na občinski cesti med rondojem in Zalogom (cesta proti Češči vasi). Zaskrbljen sem zaradi varnosti v prometu, predvsem v jesenskem in zimskem času je na tem odseku zelo slaba vidljivost. Z spodnjim odgovorom nisem zadovoljen, ker ni res, da je cesta osvetljena (razen v rondoju) in sredinska črta se ne vidi, ko je cesta zasnežena. Po ogledu situacije smo mnenja, da cestni smerniki na odseku od krožišča Adria proti Češči vasi niso smiselni, ker je v ta namen označena sredinska črta, katera je v večjem delu tudi osvetljena z javno razsvetljavo z nasprotne strani ceste.

Odgovor

Zaloška cesta je osvetljena od Rondoja do Podbreznika na nasprotni strani cestišča, kjer je pločnik. Sredinske črte se obnavljajo vsako leto. Talna signalizacija na omenjeni cesti je bila obnovljena aprila 2021. Sicer pa se v zimskem času postavijo tudi snežni koli, ki so v pomoč tako voznikom kot vzdrževalcem, kadar je cesta zasnežena.

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

 

Nazaj na seznam