vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0018/2021 - 454 Obcestna ograja v ulici Skalickega


Datum: 16. 12. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Več krajanov opozorilo na nevarno klančino v ulici Skalickega in pobuda za postavitev obcestne ograje na omenjeni ulici. Sprašujem odgovorne na MO NM, zakaj še ni postavljena omenjena ograja, kljub večkratnem opozorilom.

Odgovor

Brežina pod cesto je ozka in deloma nestabilna. Možnost postavitve lesene ograje preučujemo  v dogovoru s ZVKDS.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

Nazaj na seznam