vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0017/2021 - 444 Cestni stebrički z odsevniki


Datum: 11. 11. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Zakaj ni cestnih stebričkov z odsevniki na občinski cesti med rondojem in Zalogom (cesta proti Češči vasi). Zaskrbljen sem zaradi varnosti v prometu, predvsem v jesenskem in zimskem času je na tem odseku zelo slaba vidljivost.

Odgovor

Po ogledu situacije smo mnenja, da cestni smerniki na odseku od krožišča Adria proti Češči vasi niso smiselni, ker je v ta namen označena sredinska črta, katera je v večjem delu tudi osvetljena z javno razsvetljavo z nasprotne strani ceste.

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam