vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0017/2021 - 443 Bazen


Datum: 11. 11. 2021
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Glede na po mojem mnenju in mnenju stroke zgrešeno lokacijo postavitve bazena v Češči vasi ob Velodromu me zanima, na kakšen način boste uredili prevoze predšolskih in šolskih otrok na plavalne tečaje na odmaknjeno lokacijo? Večina šol v Novem mestu je do sedaj izvajala plavalne tečaje v bazenu v mestu, ki je bil večinoma dostopen peš ali v zelo kratkem času izvedene dostave otrok s šolskimi kombiji. Kako boste zagotovili dostop uporabnikov brez prevoznega sredstva na lokacijo bazena tudi po 16. uri, saj nobena avtobusna linija po 16. uri ne vozi v Podbreznik in po 16:35 nazaj? Prosim za izvedbeni načrt dostave prebivalcev Novega mesta, ki so brez možnosti lastnega prevoza na bazen. Kot je jasno bo potrebno pridobiti veliko uporabnikov bazena, da se pokrije rentabilnost delovanja bazena.

Odgovor

Za zagotovitev dostopa uporabnikov brez prevoznega sredstva na lokacijo Podbreznik, se pripravi analiza za prevoz z mestnim avtobusom. Po pridobitvi le-te, se prouči in uvede avtobusno linijo, seveda, ko bodo objekti pridobili uporabno dovoljenje.

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

 

Nazaj na seznam